sancı

cüretkar bitirim delikanlı,
gecenin orta yerine toplanıveren kan
bileğinin kuvveti
elinin mahareti kadar
has delikanlı,
vurgunu seyirmekte
bıyık altından savrulan küfür kadar cömert
sövmekte,
şuh kadın
cömertliğin değer bilirliğinde
incecik beli kavranılası..
sövmek dediği
bıçkın haylazlığı
uyutmayan gecenin der top azgınlığı.